I Norge har staten stilt opp med økonomisk støtte til kunstnere og deres prosjekter i mange tiår. Via løsninger som Bildende Kunstneres Hjelpefond og andre, deler man årlig ut titalls millioner kroner for å fremme norsk kunst i inn- og utland. Mange stiller kritiske spørsmål ved dagens løsninger og hevder tiden er kommer for å kutte støtte og da spesielt til det mange anser som meningsløs scenekunst. Performance art, eller forestillingskunst som vi også kaller det, har fått massiv kritikk de senere årene og når en kunstner som står alene på en scene i tre timer og gjentar åtte ord mottar millioner i støtte, er det kanskje ikke så rart at mange reagerer. Dette er en kunstform mange ikke skjønner seg på og de kan ikke se hvordan et stykke som dette kan være av betydning for menneskeheten. De som ønsker å oppleve kunst som dette kan da bare betale billetten selv og nyte i vei. Hvorfor skal storsamfunnet betale? Vel, kunst er en naturlig menneskelig atferd. Å skape kunst er en primal oppførsel alle mennesker er født med og hver kultur har sin kunst. Akkurat som språk og latter er kunst fundamental menneskelig. Kunst er en del av hvem vi er, vi trenger kunst fordi det gjør oss til komplette mennesker.

Hvorfor trenger vi kunst

Kunst er kommunikasjon. Kunst, som språk, er et medium for å uttrykke ideer og å dele informasjon. Kunst gir oss muligheten til å formidle hva vi kanskje ikke nødvendigvis fullt ut forstår eller vet hvordan vi ellers skal uttrykke. Kunst hjelper oss til å dele tanker, ideer og visjoner som kanskje ikke kan artikuleres på noen annen måte. Vi trenger kunst for å ha et bredt spekter av uttrykk til rådighet. Det finnes en rekke tilfeller hvor det er nettopp kunst som har brakt mennesker sammen og latt dem forstå hverandre på en måte de tidligere ikke gjorde. Dermed kan man ikke se på kunst noe alle må like, eller forstå. Kunst er ikke komplisert og med så enormt mange uttrykksformer kan man ikke forvente at alle skal like eller forstå all kunst. Det er heller ikke poenget med kunst. Kunst er en urpersonlig uttrykksform som ikke kan settes i bås, eller kritiseres og forstås på lik linje med uttrykksformer som språk eller det skrevne ord.

Vi trenger kunst for å holde oss sunne

Kunst er healing og ved å skape, eller oppleve kunst opplever de aller fleste mennesker at man slapper av og vi finner både inspirasjon og glede i kunst. Prosessen med å skape kunst engasjerer både kropp og sinn og gir oss muligheten til å se innover og reflektere over eget liv. Kunst som oppleves gir oss grunn til å tenke og være reflekterende, mange finner inspirasjon og svar de har lett etter lenge. Kunst tillater at vi stopper opp i en ellers travel hverdag og tar oss tid til refleksjon. Vi trenger kunst for å holde oss sunne og inspirerte.

Kunst forteller vår historie

Kunst er et ypperlig media for å bevare vår historie og formidle inntrykk til nye generasjoner. Historien vår er fylt av store kunstverk som selv mange hundre år etter at de ble skapt, skaper både engasjement og glede. Kunst dokumenterer hendelser og erfaringer og gir oss en rikere forståelse av vår egen historie. Kunst gjenspeiler våre kulturelle verdier, tro og identitet. Kunst hjelper oss bevare de mange forskjellene i de ulike samfunnene som utgjør verden vår. Vi trenger kunst for å forstå og dele vår individuelle og felles historie.

Kunst er en felles opplevelse, skapelsen av kunst er en kollektiv aktivitet og performancekunst er en nyskapende måte å formidle et budskap på. Om du personlig ikke skjønner uttrykksformen eller budskapet, betyr ikke det at ikke andre sitter igjen med en inspirerende, livsendrende opplevelse som igjen kommer til å ha betydning for samfunnet du lever i.