Odd Nerdrum er en kontroversiell norsk figurativ kunstner, hvis arbeid eies av museer over hele verden. Hans arbeid er kjent for å ta for seg en rekke kjente personer og hendelser, med en klar påvirkning av malere som Rembrandt og Caravaggio. Nerdrum lager seks til åtte malerier hvert år som inkluderer stillbilder av små, hverdagslige gjenstander, portretter, selvportretter, og store malerier med allegoriske og apokalyptiske natur. Nerdrum har selv omtalt sin kunst som kitsch og har gitt ut boken “Om Kitsch”, et manifest hvor han beskriver ulikhetene som gjør hans verker til kitsch og ikke kunst. Nerdrums filosofi har skapt “The Kitsch Movement” blant hans elever og tilhenger, som ofte kaller seg kitschmalere i stedet for kunstnere.

 

Bakgrunn

Odd Nerdrum ble født i Sverige i 1944. Hans foreldre, som begge var motstandsfolk, hadde blitt sendt til Sverige fra tyskokkuperte Norge for å lede ulike aktiviteter rettet mot tyskerne i Norge. Ett år senere, da krigen var over, flyttet Odd og foreldrene tilbake til Norge. I 1950 skilte Nerdrums foreldre seg og faren forlot Nerdrums mor, Lillemor, med oppgaven av å oppdra to små barn alene. Lillemor reiste like etterpå til New York for å studere på Fashion Institute of Technology. Odd flyttet på dette tidspunktet til sin far. Selve følelsen av å være uønsket og forlatt rev i han gjennom hele barndommen, men han ble boende hos sin far frem til han begynte å forstå de underliggende årsakene til følelsene han slet med.

Selv om hans far støttet han i starten av karrieren, holdt han alltid en følelsesmessig avstand mellom seg selv og sin sønn. Ved hans død ble Odd bedt om ikke å delta i begravelsen. Han fant tre år senere ut at Johan ikke var hans biologiske far. Odd, var faktisk et resultat av et forhold mellom David Sandved og Lillemor. Lillemor og Sandved hadde hatt forhold før Lillemor giftet seg med Johan og dette forholdet ble gjenopptatt under krigen i en periode da Johan var mye fraværende. Kunstkritiker Richard Vine beskriver denne episoden i Nerdrums liv som en som skapte “en konfliktfylt opptreden med opprinnelse og personlig identitet”, som “kom naturlig til Nerdrum” og siden har vært representert i hans bilder.

 

Tidlig utdanning

Nerdrum begynte sin formelle utdanning i 1951 i Oslo, på en privat Rudolf Steinerskole, i stedet for i det vanlige offentlige skolesystemet. Denne utdanningen gjorde en allerede sky ung mann enda mer tilbaketrukken. Systemet var basert på antroposofi som så menneskeheten som en gang levde i harmoni med universet, men nå eksisterer i en mindre tilstand av rasjonalitet. Gjennom åndelig eller esoterisk praksis trodde Steinerskolen at menneskeheten kunne finne veien tilbake til en forbindelse med høyere makter og til fornyet harmoni med universet. Læring var for studentene ofte kinestetisk, for eksempel gjennom dramatiske fortellinger av historie og fantasi og gjennom musikalske fremføringer som minner om mønstrene funnet på gamle greske vaser, som viser figurer som beveger seg i parallelle mønstre. Disse parallelle mønstrene har også blitt sett senere i Nerdrums arbeid i form av ikonografiske bilder og kostymer. Jens Bjørneboe, en av Odds lærere på steinerskolen sa at Nerdrum selv i ung alderen viste tendenser av medfødt talent, men også utålmodighet med de som ikke delte hans evner.

 

Maleri og trykk

Alle trykk av hans arbeid er basert på hans malerier. For eksempel er en etsning med tittelen “Baby”, som ble sluppet i 2003, basert på et maleri med samme tittel fra 1982. Nerdrum refererer til sine aller tidligste verk som “malerier” og han bruker ofte gamle malerier som inspirasjon for nye store verk.

Påvirkninger

Rembrandt og Caravaggio er begge primære påvirkninger på Nerdrums arbeid, mens sekundære påvirkninger inkluderer kunstnere som Masaccio, Leonardo da Vinci, Michelangelo og Titian.