Kunst er et mangfoldig spekter av menneskets behov og ønske om å skape noe, være det seg et visuelt-, auditivt- eller fysisk verk. Kunst, uansett hvilken form det tar, er et uttrykk for kunstnerens fantasifulle og tekniske ferdighet. Kunst er beregnet for å bli verdsatt for sin skjønnhet eller følelsesmessige kraft. I sin mest generelle form omfatter kunst aktiviteter som produksjon av kunstverk, kritikk av kunst, studier av kunsthistorie og estetisk formidling av kunst. De eldste dokumenterte kunstformene er visuell kunst, som inkluderer skapelse av bilder eller gjenstander innen felt som maleri, skulptur, print, fotografering og andre visuelle medier.

 

Arkitektur blir ofte omtalt som en bildekunst, men det er like mye dekorativ kunst og brukes også innen reklame. Musikk, teater, film, dans og annen scenekunst, samt litteratur og andre medier som interaktive medier, inngår i en bredere definisjon av kunst, ofte omtalt som moderne kunst. Frem til 1700-tallet refererte man til kunst som ferdigheter eller beherskelse og således ble ikke kunst videre differensiert fra håndverk, eller vitenskap for den del.

 

Moderne kunst

I dag er kunst sin helt egen uttrykksform og vi har gjennom årene fått en rekke nye, mer moderne former for kunst. Likeså har vi fått en rekke nye støtteordninger for kunst og dens utøvere. Vi har tatt for oss noen av de beste stipendene man som kunstner i dag kan søke om. Vi har også tatt for oss et par mindre kjente stipendordninger.

 

Jansons legat

Ekteparet Johan Helmich Janson og Theodora Josefine Marie Hambro Bull var barnløse og de hadde heller ingen nær familie. De vedtok derfor tidlig at deres felles formue skulle settes i et legat. Legatet ble opprettet i 1949 og trådte i kraft i 1957 da Johan Helmich Janson gikk bort. Siden 1957 har legatet vokst betydelig takket være ekteparets investeringer i norske og internasjonale verdipapirer. I legatets regler heter det: “Støtte skal fortrinnsvis ytes til studieopphold i utlandet som har betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning, særlig hvis dette kan få betydning for næringsvirksomhet i Norge, herunder håndverk og kunsthåndverk”. Alle søknader må leveres elektronisk via Jansons legatets nettsider.

 

OCA

Kontor for Samtidskunst Norge (OCA) forvalter Utenriksdepartementets visjonsplan og ble grunnlagt med det formål å legge til rette for norsk samtidskunst i utlandet og for å styrke sin synlighet og internasjonale posisjon. En av de viktigste verktøyene OCA benytter for å oppnå dette målet, er å yte økonomisk støtte gjennom 02 og 03 internasjonale støtteprogrammene, som er finansiert av Utenriksdepartementet. OCA forfølger målet ved å tilby økonomisk støtte til norske kunstnere og internasjonale kunstnere som bor og jobber i Norge, slik at de kan reise og delta på utstillinger internasjonalt. De støtter også norske kunstprofessorer som organiserer utstillinger og prosjekter i utlandet. Alle søknader må leveres elektronisk via OCAs nettsider.

 

Ragnvald og Ida BlixFond

Ragnvald Blix var en norsk tegner som tidlig bosatte seg i Danmark. Han en kjent for sine satirisk avistegninger som på 1930- og 1940-tallet gjorde narr av Tyskland og Hitler. Blix var gift med den danske Ida Louise Christine Witzke. Etter hennes død i 1990 opprettet Ragnvald fondet i henhold til sin kones testament. I dag støtter fondet både danske og norske billedkunstnere. Fondet gir støtte til både reise, produkson, studier, utstillinger, prosjekter og produksjon av kataloger. Fondet gir ikke støtte til daglige utgifter og alle søkere må være over 35 år. Fondet har siden 1990 delt ut i snitt 400.000 kroner årlig.

 

Ekteparet Blix var selv begge utdannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Kunsthøgskolen i Oslo. For alle som ønsker søke om støtte, må søknad leveres elektronisk før 1. November.